item3item4

Vilkdsvinsfällor Sinkabirum Kombi L112(L119) art 15 samt Sinkabirum Modifierad L119- art 16.
Konstruktion enligt patent nr 519 138. Mönsterskydd Sverige nr 75092. Mönsterskydd Danmark nr DR2002 00264 Mönsterskydd Norge 77338. Mönsterskydd Finland 23023

avgilsm
item8

Sinkabirum Modifierad L119 och uppdaterad version av Sinkabirum Kombi L112(L119).

De övre bilderna visar fällorna i uppgillrat och avgillrat läge.
Båda fällorna är konstruerade för att fånga stora och tunga djur som vildsvin. Sinkabirum Modifierad är typgodkänd för fångst av årsgrisar under beteckningen L119.
Sinkabirum Kombi har från 2007 varit typgodkänd för fångst av räv, grävling, lodjur och vildsvin. Någonstans mellan 15.000 och 20.000 vildsvin har fångats i fällan. Det tog slut
2013-02-21 när Naturvårdsverket upphävde det tidigare typgodkännandet avseende vildsvin. Fällan är sedan dess typgodkänd för räv, grävling och lodjur. I samband med beslut 2013-04-26 ang. Sinkabirum L119 har dock Naturvårdsverket bestämt att Sinkabirum Kombi L112 får användas för fångst av vildsvin på samma sätt som Sinkabirum L119 om vissa förbättringsåtgärder görs på fällan. beskrivning av åtgärderna finner du här.
Utan ändringar får Sinkabirum L112 inte användas vid fångst av vildsvin annat än vid s.k.bifångst enligt användningsvillkor
Från och med 2014-05-13 levereras inte Sinkabirum L 112 i annat än uppdaterad version med beteckningen Sinkabirum Kombi L112(L119) På grund av Naturvårdsverkets regleringsiver ifråg a om vildsvinsfällor har det blivit så att Sinkabirum L112(L119) har ett betydligt större användningsområde än Sinkabirum L119. Mer om detta lan du läsa här

Fällorna levereras komplett med alla delar nerpackade i golvsargen för att spara fraktkostnader. Monteringsbeskrivning medföljer. Takplåten medföljer ej.

Sinkabirum Kombi och Sinkabirum Modifierad l 119 kan även levereras i byggsats. Den innehåller alla tekniska metalldelar för konstruktionen och en utförlig byggbeskrivning. Trä och skivmaterial samt takplåt får man ordna själv. Mer info

Om fällornas konstruktion

Villkor för användning av fällorna

Användarerfarenheter av 1260 fångade svin.

Om frakt och leverans av fällorna

Materialet i fällorna. Klicka här

Sinkabirum Kombi har något större fångstrum än rävfällan. Längd 180 cm. Bredd 80 cm och höjd 80 cm. Yttermått längd 240 cm och bredd 105 cm. Fällan har betesgillring och är konstruerad för att ta upp krafter från tunga djur. Den tillverkas av kraftigt material - K-plyfa 21 mm - och har utanpåliggande träreglar med plåtbeslag som håller ihop hela fällan. Vikt c:a 100 kg.
Beställningsvara med leveranstid.
För att undvika frakttillägg för skrymmande gods levereras fällan med alla delar nedpackade i monteringssats. Takplåten medföljer ej. Du behöver skaffa en takplåt i
standardbredd 105 cm och 240 cm lång.

Luckan fungerar som tak . I avgillrat läge är luckan låst på två ställen. Dels av låsbygeln på taket enligt bild t.v. Dels också av en spärr i luckans framkant som låser mot tröskeln.
Baktill på fällans innertak finns en inspektionslucka för enkel gillring och avlivning av fångat djur

sinkmodgil

Sinkabirum Kombi har en mycket exakt betesutlösning enligt bild t.h.Betet knyts i en beteskäpp. Fällan utlöser både vid dragning eller tryck mot beteskäppen. Bilden visar beteskäppen sedd rakt nerifrån genom fällans inspektionslucka.

Från mars 2009 levereras Sinkabirum Kombi med avgillring både med beteskäpp och med trampbräda. Fällan har även en nödutgång genom inspektionsluckan.
Mer info

ÖvrigtBygg fällor
självTill startsidaSlagfällorTillbehörFällor för levandefångstFångsttipsPriser
beställningÖversikt
produkterFöretaget